Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών των ετών 2016-19 στην Πολωνία συνεχίσθηκε και το 2020, με αύξηση της τάξης του 14,5%, φθάνοντας στα 577,71 εκατ. ευρώ, περίοδο κατά την οποία οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν υποχώρηση κατά 10,5%.

Ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας και Πολωνίας αυξήθηκε κατά 11,3% (έναντι μείωσης -0,05%, το 2019). Οι πολωνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 9,4%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό, εις βάρος της Ελλάδας, εμφανίζοντας μικρή διεύρυνση της τάξης του 1,2%. Ως ποσοστό του διμερούς εμπορίου το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στο 39,3%, από 38,2% το 2019. Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε από 61,8%, σε 64,6%.

Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία συναρτάται σε σημαντικό βαθμό με την πορεία ανάπτυξης της πολωνικής οικονομίας. Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην οικονομία της Πολωνίας ήταν από τις λιγότερο δυσμενείς στην ΕΕ. Η ύφεση το 2020 υπολογίζεται σε 2,8%. Σύμφωνα με προβλέψεις του ΔΝΤ, η ανάκαμψη το 2021 θα είναι της τάξης του 2,7% και 5,1% το 2022. Η κύρια δυναμική της πολωνικής οικονομίας, την περίοδο αυτή, εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση, η συμβολή της οποίας στην ανάπτυξη υπολογίζεται σε 3,7% και 6,1%, τα έτη 2021 και 2022, αντιστοίχως, ενώ η συμβολή του εξαγωγικού τομέα θα είναι αρνητική (-2,5%, και -0,8%).

Πηγή: www.tornosnews.gr