Νέος νόμος που αφορά τη ρύθμιση δελτίων ταυτότητας , τα διαβατήρια και παρόμοια έγγραφα έχει τεθεί σε ισχύει στις 12 Ιουνίου στη Πολώνια.

Από εδώ και πέρα ο νόμος απαγορεύει την εκτύπωση αντιγράφων οποιαδήποτε είδους εγγράφων ταυτότητας. Σκοπός αυτού του νόμου, η καταπολέμηση του αυξημένου ποσού πλαστών ταυτοτήτων τα οποία και προκάλεσαν σοβαρά εγκλήματα κυρίως οικονομικού χαρακτήρα.

Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να αντιμετωπίσουν συμμορίες καθώς και πλαστογράφους οι οποίοι χρησιμοποιούν πιστά αντίγραφα ταυτοτήτων για να λάβουν τραπεζικά δάνεια.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, όποιος εκτελεί, πουλάει ή μεταφέρει ένα αντίγραφο ενός τέτοιου εγγράφου θα αντιμετωπίσει τη ποινή διετής φυλάκισης.

Μαρζένα Μαυρίδη