Διάφορα πολωνικά ιδρύματα και μέσα ενημέρωσης τόνισαν τον ρόλο της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μητρικής Γλώσσας την Τρίτη.

Η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Φεβρουαρίου για να ευαισθητοποιήσει τη σημασία της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας για τις βιώσιμες κοινωνίες, σύμφωνα με τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Η ημέρα γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο από το 2000 ως πρωτοβουλία του Μπαγκλαντές. Η ιδέα εγκρίθηκε στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 1999 ως μέρος των προσπαθειών για τη διατήρηση των διαφορών στους πολιτισμούς και τις γλώσσες που ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα και τον σεβασμό προς τους άλλους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 40 τοις εκατό του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση σε μια γλώσσα που μιλάει ή κατανοεί, σύμφωνα με την UNESCO. Ο οργανισμός μάλιστα προειδοποιεί ότι η γλωσσική ποικιλομορφία απειλείται ολοένα και περισσότερο καθώς εξαφανίζονται περισσότερες γλώσσες. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες υπάρχουν μέσω των γλωσσών τους που μεταδίδουν και διατηρούν την παραδοσιακή γνώση και τους πολιτισμούς με βιώσιμο τρόπο, για αυτό το λόγο οφείλεται να ληφθούν μέτρα για την προστασία τους.

Τα πολωνικά έργα για τη Διεθνή Ημέρα της Μητρικής Γλώσσας περιλαμβάνουν προσπάθειες για την προώθηση της σωστής χρήσης της πολωνικής γλώσσας.

Μάρκος Μαυρίδης