φοτ. Marek Kowalczyk/REPORTER

Το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Διατήρηση Μνημείων της Πολωνίας ξεκίνησε μια εκστρατεία με τίτλο «Ιστορικά Μνημεία: Αξίζει να Επενδύσεις» με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τη σημασία της προστασίας της εθνικής κληρονομιάς.

Το ινστιτούτο, που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς τον Απρίλιο, στοχεύει στην επίβλεψη της συντήρησης ιστορικών μνημείων γύρω από την Πολωνία και την προώθηση της διατήρησης και προστασίας της εθνικής κληρονομιάς. Η εκστρατεία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να τονίσει τη σημασία διατήρησης παλαιών κτιρίων και μνημείων, τα οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού της Πολωνίας, Piotr Gliński, αποτελούν υποχρέωση και καθήκον της χώρας προς τις μελλοντικές γενιές.

Με βάση το Υπουργό Πολιτισμού η εκστρατεία θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη πόλεων και των μικρών τοποθεσιών της Πολωνίας, καθώς τα αναστηλωμένα μνημεία και τα ιστορικά κτίρια προσελκύουν επισκέπτες, δημιουργώντας κέρδη. Ο υπουργός επίσης τόνισε ότι η προστασία των μνημείων στην Πολωνία εδώ και χρόνια στερείται αποτελεσματικούς πόρους για την πρόληψη της ζημιάς και της υποβάθμισης των πολύτιμων τοποθεσιών. Για αυτό το λόγο το Υπουργείο έχει επικεντρωθεί στη συστηματική προληπτική τους φροντίδα, αυξάνοντας τα κονδύλια που προορίζονται για τη διατήρηση και την προστασία των μνημείων.

Ο Michał Laszczkowski, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου για τη Διατήρηση Μνημείων με τη σειρά του εξέφρασε τη δικιά του άποψη, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι Πολωνοί θεωρούν τα ιστορικά μνημεία ως εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ιστορίας τους. Μάλιστα, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκόπησης Ipsos, το 85 τοις εκατό των Πολωνών πιστεύουν ότι τα ιστορικά μνημεία αποτελούν επίσης σημαντικό πόλο έλξης τουριστών.

Με βάση τους αρμόδιους φορείς πάνω από 80.000 ιστορικές τοποθεσίες βρίσκονται υπό την επίβλεψη της νέας εκστρατείας.

Μάρκος Μαυρίδης