Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει μαθήματα πολωνικών ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες που διδάσκονται. Η διδασκαλία προσφέρεται σε φοιτητές όχι μόνο του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε εργαζόμενους ή σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Το Διδασκαλείο, που είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελή εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει επίσης προγράμματα μετάφρασης και ορολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.didaskaleio.uoa.gr

Ανακοίνωση εγγραφών