Ξεκινήσαν τα on-line μαθήματα πολωνικής γλώσσας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφέρεστε για την εκμάθηση ξένων γλωσσών; Θα θέλατε να μάθετε κάτι καινούργιο και ελκυστικό για μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης; Σας προσκαλούμε στα διαδικτυακά μαθήματα πολωνικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αν είστε φοιτητές οποιασδήποτε Σχολής του ΑΠΘ, μπορείτε να γραφθείτε σε ένα από τα τρία τμήματα. Ξεκινάμε από το επίπεδο αρχαρίων. Σας περιμένουμε!

Το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz στο Πόζναν αποτελεί ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της Πολωνίας, ενώ ταυτόχρονα συγκροτεί κι έναν από τους αρτιότερους ακαδημαϊκούς πόλους της χώρας. Η καλή φήμη του πανεπιστημίου βασίζεται στην πολυετή παράδοση, στα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα του ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς και σ’ ένα ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές. Το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 193 κατευθύνσεις κι εξειδικεύσεις, που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές τάσεις του σύγχρονου κόσμου. Η αποστολή του πανεπιστημίου μας είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές περιβάλλον.

Η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, η συνέργεια και η κινητικότητα αποτελούν στρατηγικά σημεία δράσης στον τομέα της επιστήμης. Ως εκ τούτου, είμαστε ευτυχείς που από τον Ιούνιο του 2019, το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz, όπως και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μαζί με έξι ακαδημαϊκά-ερευνητικά ιδρύματα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστρία, ανήκουν στην ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή κοινοπραξία E.P.I.C.U.R. (European Partnership for aν Innovative Campus Unifying Regions), η οποία έχει το καθεστώς ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο σφραγίστηκε η κοινή στρατηγική ανταλλαγής εμπειριών και προσωπικού, η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και ταυτοτήτων καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των λαών.

Έχοντας υπόψη αυτούς του κοινούς στόχους και με την ευκαιρία της 100ης επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Πολωνίας και Ελλάδας (1919-2019), οι Πρυτάνεις των πανεπιστημίων Αdam Mickiewicz στο Πόζναν και Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη, με υποστήριξη της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, υπέγραψαν την κοινή επιστολή προθέσεων για την έναρξη της διδασκαλίας της πολωνικής γλώσσας στο ΑΠΘ. Ας αποτελέσει το γεγονός αυτό τη συνέχεια της παράδοσης της καλής συνεργασίας!

Εγγραφές:

AUTΗ Centre for Foreign Language Teaching

E-mail: info@lance.auth.gr

Υλικό:

Μαθήματα πολωνικής γλώσσας

Πηγή: Πρεσβεία της Πολωνικής στην Αθήνα