Foto: INM

Μετά το 1992, η πολωνική οικονομία δεν σταμάτησε να αναπτύσσεται και το επίπεδο εισοδήματος των πολιτών της πλησίασε αυτό των πλούσιων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, η κρίση που προκλήθηκε από το COVID-19 αποδυνάμωσε αυτή τη δυναμική. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ανακάμπτει από την πανδημία, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να αντλήσουν κεφάλαια για επενδύσεις και καινοτομία. Ο ρόλος αυτών των αγορών είναι κρίσιμος όχι μόνο για την ανάκαμψη από την κρίση, αλλά και για τις ευρύτερες προκλήσεις του μέλλοντος, οι οποίες είναι αναμφίβολα η ψηφιακή επανάσταση και ο οικολογικός μετασχηματισμός.

Η δύναμη της Πολωνίας έγκειται εν μέρει στο δυναμισμό της κεφαλαιαγοράς της. Η Πολωνία φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές μετοχών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (54% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αγορών αυτών). Επιπλέον, είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τον υψηλότερο αριθμό εισαγωγών στο χρηματιστήριο (ΙΡΟ) κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 2018, η Πολωνία προήχθη στην κατηγορία των ανεπτυγμένων χωρών. Όπως και σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές αγορές, το μερίδιο των θεσμικών επενδυτών είναι σημαντικό, καθώς το 35% της κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου βρίσκεται στα χέρια τους. Με τη δημιουργία της αγοράς NewConnect, η Πολωνία υπήρξε επίσης πρωτοπόρος όσον αφορά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κεφαλαιαγορά. Στην δεύτερη πλέον αγορά αυτού του είδους στην Ευρώπη είναι ενταγμένο το 20% όλων των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών! Και όσον αφορά τη διακυβέρνηση, το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας επικαιροποίησε τον Κώδικα καλής πρακτικής του το 2021, ώστε να συμπεριλάβει θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), όπως η προστασία του κλίματος και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ανάκαμψη από την κρίση αποτελεί ευκαιρία για νέα αναπτυξιακή ώθηση σε ολόκληρο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών το 2020 μας γεμίζει με αισιοδοξία, καθώς το μερίδιο της Πολωνίας στον κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τις αρχικές δημόσιες προσφορές στα χρηματιστήρια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχει γίνει πολύ σημαντικό και οι εταιρείες που είναι ήδη παρούσες στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας αρχίζουν να αναζητούν χρηματοδότηση στις κεφαλαιαγορές όλο και πιο ενεργά. Αυτό είναι ενδεικτικό της δύναμης και της ανθεκτικότητας της πολωνικής αγοράς μετοχών. Η υφιστάμενη υποδομή αποτελεί εξαιρετική πλατφόρμα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα και να μπορεί να παρέχει στις εταιρείες υπηρεσίες σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης των G20/ΟΟΣΑ.

Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς αποτελεί επίσης μέρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Πολωνία έχει ήδη κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τις χρηματοπιστωτικές αγορές το 2019. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν πρέπει να ξεχνάμε την κύρια λειτουργία κάθε χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οποία είναι να επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας και, ως εκ τούτου, να αυξάνει την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της. Η ψηφιακή οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, η ισχυρή ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση της μελλοντικής ολοένα και πιο πράσινης, ανθεκτικής στην κρίση και ολοκληρωμένης Ευρώπης.

Συγγραφέας: Mathilde MESNARD – Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών και Εταιρικών Υποθέσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Το κείμενο δημοσιεύεται ταυτόχρονα στο πολωνικό μηνιαίο περιοδικό «Wszystko co Najważniejsze» στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται με το Χρηματιστήριο Αξιών Βαρσοβίας.