Με βάση τα λεγόμενα της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής της χώρας Marlena Maląg το ποσοστό ανεργίας στην Πολωνία παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνολικά 801.500 άτομα βρίσκονται χωρίς δουλειά σε όλη τη χώρα στα τέλη Νοεμβρίου, μειωμένα κατά 97.300 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Την ίδια στιγμή, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat, η οποία χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία, εκτίμησε αυτόν τον μήνα ότι η ανεργία στην Πολωνία ήταν μέτριο (μόλις 3%) τον Οκτώβριο, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στο μπλοκ των 27 εθνών.

Μάρκος Μαυρίδης