Το ποσοστό των πολωνικών προϋπολογισμών των νοικοκυριών που δαπανώνται για ρούχα και παπούτσια αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 5,2 τοις εκατό μεταξύ 2006 και 2016, δήλωσε η Eurostat, προσθέτοντας ότι ήταν η μεγαλύτερη αύξηση σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε επίσης ότι το μέσο νοικοκυριό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει 4,9% του προϋπολογισμού για τα ρούχα και τα παπούτσια.

Οι Εσθονοί έχουν θέσει κατά μέρος το μεγαλύτερο κομμάτι των οικογενειακών προϋπολογισμών τους για δαπάνες για ρούχα και παπούτσια, ενώ οι Βούλγαροι το λιγότερο, ανέφερε η Eurostat.