Οι δυσλεξικοί μαθητές χαρακτηρίζονται από κακή συγκέντρωση και μνήμη, βραδύτερο ρυθμό εργασίας και χαμηλά κίνητρα για ψυχική προσπάθεια. Αξίζει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι αυτή η δυσλειτουργία δεν επηρεάζει το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας μπορεί να εξαλείψει εντελώς το πρόβλημα.
Η γλωσσική εκπαίδευση των δυσλεξικών απαιτεί πάνω απ ‘όλα κανονικότητα και συνεχή επανάληψη και ενοποίηση νέων γνώσεων. Αξίζει να θυμόμαστε ότι τα παιδιά που δυσκολεύονται να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν, εύκολα αποσπάται η προσοχή τους. Η έλλειψη συγκέντρωσης καθιστά δύσκολο να θυμόμαστε οποιαδήποτε πληροφορία που τους δίνει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για να σταματήσετε τηνελλειψη συγκέντρωσης και να μην αφήσετε την πλήξη όχι μόνο για τους δυσλεξικούς, αλλά και για κάθε μαθητή, αξίζει να εστιάσετε σε διαφορετικές μορφές μάθησης.

Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τα δυσλεξικά παιδιά απορροφούν καλύτερα την ξένη γλώσσα όταν η μάθησή της είναι φυσική και πρακτική. – Έτσι, ένας καλός τρόπος για να μάθετε νέες δεξιότητες είναι να τραγουδάτε ξένα τραγούδια ή να απαγγέλλετε ποιήματα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χρησιμοποιούνται συχνά ομαδικά παιχνίδια, χάρη στα οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα με αβίαστο τρόπο, θεωρώντας την ως απαραίτητο εργαλείο για να συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Τα δυσλεκτικά παιδιά συμμετέχουν συχνότερα σε δραστηριότητες που τους δίνουν ευχαρίστηση και φέρνουν πολλή χαρά. Είναι επίσης σημαντικό να επαναλάβετε το υλικό πολλές φορές και να παρέχετε στον μαθητή χρόνο, υπομονή και προϋποθέσεις για ανεξάρτητη άσκηση. Εκτός από την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, συχνά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πίστη στις δικές τους ικανότητες και κίνητρα. Αξίζει να θυμηθούμε να τους επαινέσουμε για κάθε πρόοδο, εκτιμώντας πάνω απ ‘όλα την κινητοποίηση και την προσπάθεια που καταβάλλεται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης άσκησης.

Sylwia Wyszyńska
Πηγή:  pupils.gr