Το κείμενο του Συντάγματος της 3ης Μαΐου του 1791 παραδοσιακά πιστώνεται στον βασιλιά Στανίσλαβ Αύγουστο Β’ , στον Μεγάλο Στρατάρχη της Λιθουανίας Ignacy Potocki και στον ιερέα και φιλόσοφο Hugo Kołłątaj.

Το ψηφισμένο σύνταγμα ήταν εμπνευσμένο από την πολιτική και κοινωνική σκέψη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού καθώς και από το Αμερικανικό Σύνταγμα του 1787. Οι συντάκτες του βασικού νόμου της Πολωνίας προέβλεπαν ότι η κυβέρνηση έπρεπε πρώτα να φροντίζει για το λαό αντί να προωθεί τα συμφέροντα των ολίγων. Το έγγραφο αποτελείται από 11 άρθρα. Το πρώτο άρθρο έδωσε την κυρίαρχη θέση στην ρωμαιοκαθολική πίστη, αλλά ταυτόχρονα εξασφάλισε την ελευθερία της πίστης και των εκκλησιαστικών πρακτικών σε άλλες θρησκείες. Το άρθρο 5 προέβλεπε τον διαχωρισμό των εξουσιών σε νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό επίπεδο.

Η Μέρα του Συντάγματος καθιερώθηκε το 1919 και ήταν αργία μέχρι το 1940. Ο γιορτασμός απαγορεύτηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του κομμουνιστικού καθεστώτος. Αποκαταστάθηκε ως δημόσια αργία το 1990.

Γραφείο Τύπου ΥΠΕΞ