Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela jest świętem wszystkich pracowników oświaty, a nie tylko nauczycieli. Obchodzony jest 14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty utworzonego z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Z tej okazji 14 i 15 października 2022 r. w Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, obok tradycyjnych podziękowań i kwiatów, odbyła się cześć artystyczna, która była formą podziękowania wszystkim pedagogom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie.

Tegoroczne obchody DEN były połączone z Polonijnym Dniem Dwujęzyczności, w którego obchody szkoła po raz pierwszy, jako szkoła oficjalnie, postanowiła się włączyć. Święto obchodzone jest od 2015 roku w każdy trzeci weekend października. Pomysłodawcą i organizatorem dnia polskiego języka jest DSNY Foundation, poprzednio funkcjonująca jako Dobra Polska Szkoła i która w 2020 roku zmieniła nazwę na nową.

W ramach obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności rodzice uczniów zaproszeni zostali na spotkanie i prezentację pt. „DWUJĘZYCZNOŚĆ JAKO SKARB”.

Natomiast każda klasa przygotowała stoisko – wystawkę pt. ,,Polska”. Rodzice i uczniowie bardzo się zaangażowali i zgromadzili ciekawe, oryginalne polskie przedmioty. Poza tym uczniowie rozwiązywali quizy dotyczące geografii Polski, świąt, rocznic, legend. Z łatwością tłumaczyli zdania z języka polskiego na grecki i wypowiadali się na temat tego, jakie możliwości daje im dwujęzyczność.

tekst: Marzena Mavridis
zdjęcia: Markos Mavridis