Dzień Flagi RP obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. Święto zostało wprowadzone nowelą ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja obchodzony jest jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Obchodzone jest między świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule  w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

Po raz pierwszy barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe podczas obchodów pierwszej rocznicy Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku. Panie miały wówczas na sobie białe suknie przepasane czerwoną wstęgą, zaś panowie wystąpili udekorowani biało- czerwonymi szarfami.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy.

Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

W czasach zaborów – mimo regulującej to uchwały powstańczego Sejmu z 1831 roku – nie było jeszcze utrwalonej tradycji używania polskiej flagi, jako flagi biało-czerwonej. Często z całym przekonaniem używano wersji odwrotnej, czyli flagi czerwono- białej. Zamieszanie w tej mierze pogłębiali zaborcy, zwłaszcza Niemcy i Rosjanie, którzy – dla pozyskania Polaków – na swoich drukach umieszczali, jako “polską”, flagę czerwono-białą.

Jak przypomina Kondracki, po raz pierwszy na masową skalę wykorzystano flagi biało-czerwone w trakcie manifestacji patriotycznych, odbywanych pod okupacją niemiecką 3 maja 1916 roku – w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto flagi jest obchodzone w wielu państwach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, Finlandii i Szwecji.

Ile właściwie flag ma Polska?

Dwie. Jedną z orłem, drugą bez orła. Według ustawy z 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie państwowym, oficjalna flaga ma kolor biały i czerwony.

Flagę państwową z godłem mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje (także wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i ldowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
2 maja od 2002 obchodzony jest również jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP  – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Więcej informacji: www.polskaflaga.pl