Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach informuje o dyżurze konsularnym na Krecie w dniu 24 października.

Uruchomione zostały zapisy na spotkania z konsulem poza siedzibą urzędu organizowane na Krecie.

Dyżur w Heraklionie odbędzie się w siedzibie Konsulatu Honorowego – ul. 1821 nr 39, 712-01 Heraklion.

Dostępne są spotkania w sprawach paszportowych.

Informujemy, że w trakcie dyżuru konsularnego brak jest możliwości otrzymania paszportu tymczasowego.

Dyżur planowany jest w dniu 24 października 2022 r. w godz. 11-14 oraz 16-19.

Na spotkania rejestrują się Państwo przesyłając e-mail na adres: ateny.amb.wk@msz.gov.pl lub telefonicznie +30 210 6771 997, +30 210 6771 998 (w godz. 11:00-15:00).

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.