lekarz

Od poniedziałku, 7 lutego ubezpieczeni w IKA mogą się kierować na badania i po wypisanie lęków na receptę do innych jednostek zdrowia niż IKA, które współpracują z lekarzami OPAD / ΟΠΑΔ i OAEE / ΟΑΕΕ wszystkich specjalności.

Co powinien wiedzieć ubezpieczony

  • Ubezpieczony w IKA może wybrać dowolnego  lekarza pracującego z OPAD lub OAEE i umówić  się na wizytę w celu zbadania lub uzyskania recepty. Jedynym dokumentem, który powinien posiadać ubezpieczony jest książeczka zdrowia. Badania są prowadzone bez ponoszenia kosztów przez ubezpieczonego, jak i zaopatrzenie się w leki, za które ubezpieczony płaci tylko przewidziany udział.
  • Ubezpieczony może zasięgnąć informacji o lekarzach związanych z OPAD i OAEE na stronie internetowej  www.ika.gr  oraz w oddziale lub fili IKA.
  • Od środy, 9 lutego 2011 r., ubezpieczony może zwrócić się do centrum telefonicznego ΙΚΑ pod numer 184 po informacje o lekarzach w danym regionie, którzy są związani z OPAD i OAEE. Ponadto, w tych samych centrach można uzyskać informacji o współpracy funduszu IKA z centrami diagnostycznymi i laboratoriami.
  • Do badań laboratoryjnych, jeżeli są zamieszczone na skierowaniu lekarza, ubezpieczony jest obsługiwany, z wyjątkiem jednostki IKA i powiązanych z IKA centrów diagnostycznych i laboratoriów, do planowanego wyznaczonego pułapu(limit).
  • Dla zasad dystrybucji lęków dla ubezpieczonych zostaną ogłoszone nowe informacje. Do tego czasu, ubezpieczony nie musi podejmować żadnych działań.

Co powinien wiedzieć lekarz

Lekarze OPAD – OAEE, którzy akceptują oferowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w IKA będą przyjmowali ubezpieczonych w swoich gabinetach lekarskich.

W przypadku potrzeby wypisania pacjentowi recepty na leki, będą korzystać z osobistych formularzy do wypisywania lęków.

Na recepcie muszą być  wpisane dane ubezpieczonego nr. ubezpieczenia społecznego  AMKA lekarza i pacjenta, data i godzina badania, odróżniając „lekarz związany z OPAD” lub „lekarz związany z OAEE” oraz ich specjalny numeru OAEE  oraz podawane leki i odpowiednie ich zastosowanie. Podobne wpisy będą zapisane w książęce zdrowia ubezpieczonego. Recepta jest określenie według przepisów dekretów prezydenckich.

W przypadku zwykłej wizyty lekarskiej, lekarz ma obowiązek wpisania na innej stronie indywidualnego(osobistego) formularza dane odnoszące się do pacjenta. Miesięczne(z całego miesiąca ) formularze zostaną przekazane do  Fundacji w celu zrekompensowania lekarzy na podstawie przepisów PD 127/05 (Dziennik Urzędowy t.A 182΄). Lekarz dostanie wynagrodzenie za wszelkie praktyki medyczne z opłat ustalonych przez krajowe taryfowych. Wynagrodzenie wypłacane przez Ubezpieczenie Socjalne IKA w ciągu 45 dni od daty złożenia formularza.

W przypadku skierowania pacjenta na badania kliniczne(do szpitala) powinny być po raz kolejny wypisane dane pacjenta na innej stronie indywidualnego formularza lekarza.

Co powinien wiedzieć farmaceuta

Farmaceuta realizuje receptę (na formularzu indywidualnym lekarza wkleja znaczki autentyczność (kupon) podawanego leku na receptę), pod warunkiem, że są wpisane dane i AMKA lekarza oraz pacjenta.

Wydanie leku potwierdza podpis ubezpieczonego.

Wykup recept jest dokonywany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych IKA z tą samą procedurą, która dotychczas jest stosowana.

Co powinni wiedzieć właściciele laboratoriów powiązanych z IKA

Laboratoria i centra diagnostyczne, które są powiązane z Ubezpieczeniem Społecznym IKA, wykonują badania laboratoryjne i kliniczno-laboratoryjne ze skierowań od lekarzy związanych z OPAD lub OAEE, jeżeli są one opatrzone w pełne dane lekarza i ubezpieczonego.

W celu przeprowadzenia takich badań pacjent nie potrzebuje pozwolenie na ich wykonanie oraz nie jest  ograniczona ich ilość (limit) na okres przejściowy.

Wykonanie badań, potwierdza podpis ubezpieczonego.

Na koniec każdego miesiąca są przekazywane do IKA zagregowane skierowania do ich zrekompensowania, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do spłaty.