Narodowy Bank Polski zakończył operację relokacji do Polski 100 ton złota, które dotąd utrzymywane były w Banku Anglii. Wartość sprowadzonego w sztabach kruszcu to 18,3 mld zł.

Operacja relokacji złota do Polski odbyła się drogą lotniczą. Łącznie wykonano osiem transportów, w każdym przewożąc po tysiąc sztab. Przeprowadziła je międzynarodowa firma, wyspecjalizowaną w transporcie wartości pieniężnych.

Całe przedsięwzięcie przebiegło sprawnie. W czasie jego realizacji nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo osób i ładunków. W realizację zadania było zaangażowanych wiele osób, reprezentujących Narodowy Bank Polski, Policję, Straż Graniczą, Porty Lotnicze, firmy lotniskowej obsługi naziemnej, a także Bank Anglii, firmę transportującą oraz policję brytyjską.

– Operacja przetransportowania 100 ton polskiego złota została zakończona i przebiegła bez zakłóceń. Sztaby złota zostały bezpiecznie złożone w skarbcach NBP – poinformował prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. – W symbolicznym znaczeniu możemy uznać, że historia zatoczyła koło, i – podobnie jak w II RP – w skarbcach banku emisyjnego znów znajduje się złoto – podkreślił prezes NBP. Zapowiedział zarazem, że fakt powrotu do tradycji przechowania znaczącej części rezerw złota NBP na terenie Polski upamiętniony zostanie przez emisję złotej monety w kształcie sztabki.

Prezes Adam Glapiński zapowiedział zarazem, że fakt powrotu do tradycji przechowania znaczącej części rezerw złota NBP w Polsce upamiętniony zostanie przez emisję złotej monety w kształcie sztabki.

Złoto w rezerwach dewizowych

Obecnie NBP posiada 228,6 ton złota, z czego 105 ton jest składowane w Narodowym Banku Polskim. W latach 2018–2019 rezerwy złota NBP zostały zwiększone o 125,7 tony (122 proc.). W efekcie tych zakupów NBP przesunął się w rankingu wielkości zasobu złota z 34. na 22. pozycję wśród banków centralnych na świecie i z 15. na 11. w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu. Strategiczna decyzja o zakupie złota wynikała między innymi z dobrej sytuacji gospodarczej oraz sukcesywnego wzrostu aktywów rezerwowych.

Złoto odpowiada międzynarodowym standardom czystości i ma formę sztab, zgodnych ze standardem London Good Delivery. Każda ze sztab została podczas przyjęcia do skarbca sprawdzona, przyjęta i zaewidencjonowana.

Źródło: NBP