bezrobocie 2

Według danych Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej stopa bezrobocia w strefie euro w marcu 2013 roku po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 12,1 procent. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego względem lutego i najwyższy poziom w historii.

Największy dramat na rynku pracy dotyka Grecję. Stopa bezrobocia w tym kraju doszła 27,2 proc. (w styczniu 2013 brak nowszych danych) i 59,1 procent w odniesieniu do młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat.

Tuż za nią plasuje się Hiszpania (26,7 proc.) i Portugalia (17,5 proc.).

Najniższe bezrobocie w Unii zanotowano w Austrii, gdzie jego stopa wyniosła 4,7 proc. Bardzo niskie było ono również w Niemczech (5,4 proc.) i w Luksemburgu (5,7 proc.).

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,9 procent wobec 10,9 procent poprzednio.

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,7 proc. wobec 10,6 proc. w lutym. Wśród osób poniżej 25 roku życia bezrobocie wyniosło 28 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. względem lutego.