Masz 18 lat i jesteś obywatelem Unii Europejskiej? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest podróż po Europie!

W pierwszym cyklu składania wniosków (w czerwcu 2018 r.) wzięło udział prawie 50.000 młodych ludzi.

7 listopada o godz, 12:00 (czasu  środkowoeuropejskiego) na stronie : https://europa.eu/youth/discovereu_en zaczął się drugi cykl składania wniosków, który zakończy się 28 listopada.

Aby złożyć wniosek musisz spełniać następujące warunki:
• Twoja data urodzenia jest między 1/01/2001 a 31 grudnia 2001 (włącznie z tymi dniami)
• musisz być obywatelem, któregoś kraju Unii Europejskiej w dniu wręczenia karty podróży
• na wniosku musisz poprawnie zamieścić swój numer dowodu osobistego lub paszportu.
• po złożeniu wniosku musisz przystąpić do quiz’u (chyba, że składasz wniosek jako członek zorganizowanej grupy).

Możesz odbyć podróż trwającą od 1-go do 30 dni w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2020 r. Jeżeli jesteś niepełnosprawny lub masz kłopoty ze zdrowiem otrzymasz pomoc podczas podróży.

Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz problemy zdrowotne, które mogą utrudnić podróżowanie, otrzymasz pomoc i wsparcie umożliwiające Ci udział w konkursie DiscoverEU.

DiscoverEU to propozycja Unii Europejskiej aby umożliwić 18-latkom poznanie Europy. Wnioski składa się dwa razy każdego roku i młodzi ludzie mogą udać się pociągiem w bezpłatną podróż w wybranych miejsc w Europie aby odkryć jej różnorodność, polikulturowość i historię aby sprawdzić swoją samodzielność i cechy przydatne w przyszłości jak niezależność, wiara w siebie i otwartość na inne kultury aby spotkać po drodze innych młodych ludzi i wymienić z nimi doświadczenia i myśli.

Więcej informacji na stronie: www.europa.eu