Instytut badań i analiz diaNEOsis podpisał umowę współpracy z Ministerstwem Turystyki i Środowiska oraz Agencją Środowiska Naturalnego i Zmian Klimatu (NECCA) w celu promowania alternatywnych form turystyki na obszarach sieci Natura 2000 w Grecji.

Zgodnie z zapowiedzią, w ramach memorandum DiaNEOsis podejmie działania mające na celu podkreślenie znaczenia obszarów chronionych Natura 2000 oraz promowanie turystyki alternatywnej na tych obszarach.

Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie zmodernizowanej polityki publicznej, a także dokumentację naukową i wsparcie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w ostatnich latach, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na alternatywne formy turystyki, takie jak ekoturystyka, turystyka wiejska i przygodowa, to właśnie obszary chronione stały się aspektem przyciągającym turystów z Grecji i zagranicy.

„Zajęcia rekreacyjne mogą przynieść korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne, ale także znacząco wpłynąć na ekosystem i krajobraz. Aby chronić i promować te obszary, potrzebujemy zintegrowanego planu ogólnego zarządzania i transportu odwiedzających, zgodnie z dobrymi praktykami europejskimi i międzynarodowymi” – powiedział przedstawiciel DiaNEOsis.

Ponadto instytut przeprowadzi badanie nt. „Narodowego Planu Strategicznego Organizacji i Rozwoju Turystyki na Obszarach Sieci Natura 2000”. Badanie będzie finansowane wyłącznie przez DiaNEOsis, a jego wnioski zostaną włączone do polityki publicznej i działań operacyjnych współpracujących ministerstw i NECCA.