Spółka DEI (Public Power Corporation S.A.) informuje swoich klientów, którzy korzystają z faktury gospodarstw domowych przy taryfie G1N w nocnej strefie czasowej, iż zacznie ona obowiązywać w okresie zimowym – od 1 listopada 2017 aż do 30 kwietnia 2018.

Dokładniej dla tych, których gospodarstwa są podłączone do Krajowej Sieci Lądowej i przyłączonych do niej wysp, strefa czasowa obowiązuje od 15:00 – 17:00 oraz od 02:00 – 08:00. Dla klientów spoza przyłączonych wysp strefa obowiązuje w godzinach od 15:30 – 17:30 oraz 02:00 – 08:00.

Użytkownicy, którzy chcą otrzymać więcej informacji na ten temat, mogą skierować się do odpowiednich jednostek DEI znajdujących się w obszarze ich miejsca zamieszkania bądź mogą odwiedzić strony internetowe DEI (https://www.dei.gr) albo DEDDIE SA (http://www.deddie.gr/).

Opr. Karolina Swat