W ramach 28. Europejskich Dni Dziedzictwa w Grecji w dniach 26 i 27 września wejście do stanowisk archeologicznych, muzeów i zabytków państwowych jest bezpłatne i odbędzie się zgodnie z obowiązującymi protokołami sanitarnymi.

W 2020 roku Europejskie Dni Dziedzictwwa zostały umieszczone „w zupełnie innym kontekście”. Wydarzenie będzie realizowane nieco inaczej niż w latach poprzednich ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości. W związku z tym część wydarzeń została przygotowana formie on-line.

Jak wyjaśniono w odpowiednim komunikacie Ministerstwa Kultury i Sportu w Grecji:
”Pięćdziesiąt organizacji będzie promować działania cyfrowe w ramach propagowania relacji między dziedzictwem kulturowym a edukacją. Materiały wizualne będą przedstawiane podczas dwudniowych obchodów, a niektóre będą dostępne później”.

Listę pełnego programu cyfrowego (w języku greckim) można znaleźć tutaj.

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Grecja i Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Przez kolejne lata inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym. W 1991 roku zainspirowało to Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, do których wstęp wiąże się z opłatami, lub które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy lokalne.

Źródło: digitalculture.gov.gr