Otwarcie granic po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie zwiększyło mobilność pracowników z naszego kraju. Jednak w związku z tym pojawiło się wiele dodatkowych wątpliwości, szczególnie związanych z uzyskiwanymi dokumentami po zakończeniu pracy ze strony zagranicznego pracodawcy.

W każdym kraju inaczej wyglądają dokumenty potwierdzające wykonywaną pracę. W Polsce są to świadectwa pracy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jak zatem polski pracodawca powinien postąpić, widząc zagraniczny dokument potwierdzający zatrudnienie? Czy jest on równoznaczny z naszym świadectwem pracy?

Co mówią przepisy?
Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo uznawania zatrudnienia za granicą w zakresie uprawnień pracowniczych. Natomiast art. 86 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi o tym, że udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Także warto przedstawić do polskiego pracodawcy wszelkie dokumenty, które otrzymaliśmy od zagranicznego pracodawcy. W zależności od kraju mogą to być: same umowy o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia, tzw. payslipy, zaświadczenia o objęciu pracownika obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Co w sytuacji, jeśli pracodawca nie chce uznać zagranicznych dokumentów potwierdzających wykonywaną pracę?
Jeśli pracodawca nie chce zaakceptować zagranicznych świadectw pracy i wziąć ich pod uwagę przy naliczeniu stażu pracy, to najlepiej wystąpić do niego z pisemnym wnioskiem o uznanie przedstawionych dokumentów. Jeśli uwzględni naszą prośbę, to trzeba liczyć się z tym, że może domagać się tłumaczenia przedstawionych dokumentów na język polski. Zazwyczaj pracodawcy korzystają z takiej opcji. Natomiast, jeśli pomimo tego pracodawca nie chce uwzględnić zagranicznych dokumentów do stażu pracy, to jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do sądu pracy. Ewentualnie można poprosić o wsparcie organizację związków zawodowych.

Praca u pracodawcy zagranicznego pozostawia niewątpliwe ślad w naszej pamięci, wpływa na kształtowanie naszej sylwetki zawodowej i co najważniejsze – nie pozostaje bez wpływu na uznawany w Polsce staż pracy.

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyOsoby, które przepracowały pewne okresy na terenie kilku krajów członkowskich, powinny wiedzieć, że mogą ubiegać się o emeryturę wypłacaną przez wszystkie kraje, w których były zatrudnione. Procedura nie jest skomplikowana, trzeba tylko wiedzieć, dokąd się zwrócić i w jakim czasie.

powroty