Według badania przeprowadzonego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), jakość wody w kąpieliskach w Europie pozostaje na wysokim poziomie. Grecja znajduje się w pierwszej piątce krajów o najczystszej wodzie do kąpieli. Przoduje Cypr, bowiem 99,1% plaż ma doskonałą jakość wody.

W swoim raporcie z 2020 – na podstawie danych z 2019 r., Europejska Agencja Środowiska stwierdziła, że skontrolowano 22 229 miejsc do kąpieli i 84,6% miało„doskonałą” jakość wody. Badanie objęło 28 krajów UE, także Albanię i Szwajcarię.

Dokładna analiza, ujawniła że w pięciu krajach: Cypr, Austria, Malta, Grecja i Chorwacja, co najmniej 95% wody było doskonałej jakości.

Liderem jest Cypr, z 99,1% plaż o „doskonałej” jakości wody, co oznacza, że tylko jedno ze 113 zgłoszonych na Cyprze miejsc nie uzyskało najwyższej oceny. Grecja jest na czwartym miejscu z 95,7% za Austrią i Maltą.

Kontrole wody w Grecji były prowadzone w 1634 miejscach. 15649 (95,7%) z nich spełniło najwyższe kryteria, kolejne 31 (1,9%) oceniono jako dobre. Badania dla trzydziestu dziewięciu pozostałych kąpielisk nie pozwoliły jeszcze na wydanie jakiejkolwiek oceny.

Spośród badanych krajów znalazła się także Polska. Stwierdzono jednak, że mniej niż 50% kąpielisk plasuje się na wysokiej pozycji. W Polsce oceniono tylko 187 z 606 kąpielisk, co tłumaczy niski odsetek. Może stanowić to argument dla końcowego wyniku ekspertyzy. Większość z badanych miejsc podlegała krótkiej ocenie. To także wpływa na
niskie miejsce Polski w rankingu najczystszych wód.

Ocenę „doskonałą” uzyskało 131 miejsc (21,6 %), „dobrą” – 37 (6,1%) a „dostateczną” – 17 (2,8%). 2 polskie kąpieliska (0,6%) nie spełniły kryteriów

Ze wszystkich badanych krajów Albania odnotowała największą liczbę plaż o „niedostatecznej” jakości (5,9%).

Europejska Agencja Środowiska zwraca uwagę, że jakość wody w kąpieliskach jest ogólnie lepsza na obszarach przybrzeżnych. 87,4% kąpielisk przybrzeżnych zostało sklasyfikowanych jako doskonałe, w porównaniu z 79,15% wód śródlądowych.

Ponadto Agencja Środowiska zwraca uwagę, że plaże Morza Śródziemnego mają czystsze wody.

Liczba ogólnie ocenianych negatywnie wyniosła 1,3% wszystkich kąpielisk monitorowanych w Europie w ubiegłym roku.

Liczba ta nie ulegała znacznym wahaniom od 2013 r., kiedy wyniosła 2%, co odzwierciedla długoterminową poprawę jakości wody w kąpieliskach w Europie.

Jakość wody w Europie znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich 40 lat, kiedy wprowadzono unijną dyrektywę w sprawie wody w kąpieliskach.

Skuteczne monitorowanie i zarządzanie, wprowadzone na mocy dyrektywy w połączeniu z innymi przepisami UE dotyczącymi środowiska, takimi jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (1991), doprowadziły do drastycznego ograniczenia ilości nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, które trafiają do wody w kąpieliskach.

W rezultacie coraz więcej kąpielisk nie tylko spełnia minimalne standardy jakości, ale także podniosło swoją jakość do najwyższych standardów.

Oprócz tegorocznego raportu EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wydajność każdego miejsca do kąpieli.

Dostępne są również zaktualizowane raporty krajowe, a także więcej informacji na temat wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach.

mm
źródło: eea.europa.eu