grypa

Co robić,gdy dziecko jest chore na wirusa w szkole?

Szerzenie się nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa się przez zakażenia drogą powietrzną i kropelkową. Możliwe jest też przenoszenie się zakażenia przez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych.

Szkoła jest miejscem, gdzie kontakty między uczniami są bardzo bliskie i gdzie choroby szerzące się drogą powietrzną mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla swych rodzin oraz innych członków społeczeństwa.

Szkoły zostaną otwarte, uczniowie nie będą zaszczepieni przeciw nowej grypie, co powoduje zrozumiałe zaniepokojenie rodziców. Pani Theodoridou, dyrektor największej i najbardziej zorganizowanej jednostki w zwalczaniu nowej grypy oraz profesor w dziedzinie chorób zakaźnych dla dzieci, daje «uspokajające » odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rodziców.

W przypadku wystąpienia choroby w przedszkolu lub szkole, co powinni zrobić rodzice?
Nie panikować i traktować taki przypadek, jak inne choroby wirusowe u dzieci.

Kiedy znowu dziecko wyjdzie z domu?
Chore dziecko pozostanie w domu, co najmniej 24 godziny(1 dzień) po całkowitym ustaniu gorączki i objawów. 

Jeśli jest zakażone dziecko lub rodzic, jakie kroki należy podjąć w domu?
Zaostrzyć zasady higieny osobistej, częsta i dobra wentylacja pomieszczeń świerzym powietrzem, nie palić, unikać obejmowania i całowania.

Kiedy przywieść dziecko do szpitala?

Chore dziecko z prawdopodobieństwem zakażenia wirusem nowej grypy A/H1N1 należy przywieść do szpitala, kiedy gorączka nie ustępuje po trzech dniach lub pojawiły się problemy z oddechem (duszności),lub występują silne objawy osłabienia mięśni i odwodnienia. W tym wypadku muszą rodzice sami rozpoznać, czy objawy dziecka są bardziej surowe.

Kiedy należy podać leki przeciwwirusowe z własnej inicjatywy?

Leki przeciwwirusowe i antybiotyki i nie powinny być podane z inicjatywy rodziców.

Czy w szpitalu są podawane podobne leki?

W szpitalu leki przeciwwirusowe podawane są jedynie w wybranych przypadkach ze względu na wiek i obraz kliniczny.

Czy pojawiają się u dzieci zakażonych wirusem objawy biegunki i wymiotów?

Rzadko, ale zawsze towarzyszą podobne objawy zakażenia układu oddechowego jak w grypie sezonowej.

Czy jest możliwość stwierdzenia zapalenia opon mózgowych spowodowane przez grypę z podobnymi objawami?
Objawy zapalenia opon mózgowych jest spowodowane podrażnieniem układu nerwowego, przy czym występują: intensywne bóle głowy, niepokój, drażliwość, wysypka, czyli elementy, które nie są uwzględnione w nowej grypie.

W każdym przypadku rodzice powinni poinformować pediatrę.

Jak niebezpieczna jest diagnoza przez telefon, szczególnie dla dzieci?

Diagnoza przez telefon nie powinna być podawana w żadnym wypadku, zwłaszcza u dzieci, gdzie objawy mogą być nietypowe i szybko postępujące.

Czy jest zagrożone życie mojego dziecka?
Teoretycznie może być zagrożone. W praktyce rodzice i pediatrzy są bardzo uczuleni i nie lekceważą, jeśli coś ich niepokoi.

« Myślę » o dziecku, które znajduje się w szpitalu z diagnozą zakażenia wirusem A/H1N1?

Możliwe jest, że w czasie przybycia do szpitala jego objawy były łagodne, w trakcie zmian choroby się pogorszyły,a komplikacje wymagają modyfikacji w celu powstrzymania rozwoju (np. podawanie antybiotyków, jeżeli zostały zidentyfikowane zapalenie płuc).

Jakie problemy mogą pojawić się w domu?

Jak zawsze chore dziecko powinno pozostać w domu i wówczas zostaje rozregulowany program rodziców, którzy pracują i nie będą w stanie pójść do pracy, aby zapewnić dziecku opiekę.

Jakie poczynania i przygotowania zrobiły specjalne organizacje w przygotowaniu się do walki z nową grypą?
Jesteśmy szpitalem i zostały poprzedzone wielomiesięczne wysiłki w organizacji i informacji. Istnieje również specjalny niezależny organ, który posiada pokoje pielęgniarskie oraz wzrosła liczba łóżek w specjalnych działach.

Co się stanie ze szczepieniem dzieci?

Zaszczepione zostanie ich środowisko. Dzieci nie należą do szczególnie narażonych grup, ale również nie mogą otrzymać szczepionkę, która nie ma doświadczenia klinicznego

Jakie są Pani największe obawy?
Panika, która jest spowodowana z niezrozumienia lub powierzchowna interpretacja instrukcji udzielona przez władze.

Co należy zrobić żebyśmy byli, jako Państwo gotowi do rozpoczęcia roku szkolnego?

Zorganizować i przeprowadzić szkolenie lub serię szkoleń z zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem nowej grypy A/H1N1 dla uczniów oraz dla rodziców.

Prowadzić aktywną politykę zapobiegania zakażeniom przez dostarczanie materiałów informacyjnych na temat zachowania w szkole, mycia rąk, higieny, kaszlu i czyszczenia nosa oraz promować w szkole zachowania zmniejszające prawdopodobieństwo.

Czy dokonacie masowych szczepień, jeśli proponowane będzie przez Ministerstwo Zdrowia?

Wykonanie szczepień nie jest kwestią osobistego wyboru, jeśli zalecenia  będą podyktowane do stosowania masowych szczepień.

Czy Greccy rodzice są spokojni?
Greccy rodzice są bardzo spokojni, gdy są właściwie poinformowani przez ludzi, którym ufają.

Czy dzieci powinny unikać « party » w zamkniętych pomieszczeniach?
Tak, należy unikać, ponieważ są wymieniane między dziećmi bakterie i wirusy, co prowadzi do wzrostu zachorowań.