europa bez

Stopa bezrobocia w strefie euro sięgnęło w lutym 12% ludności aktywnej zawodowo, co stanowi kolejny rekord. Ponad 19 mln mężczyzn i kobiet jest bezrobotnych. W całej UE jest ich ponad 26 mln.

Dziennik dostrzega „wyjątkowe pęknięcie” między północą a południem Europy: w Austrii (4,8% bezrobocia), w Niemczech (5,4%) i w Luksemburgu (5,5%) odnotowuje się bardzo niskie wskaźniki, na drugim biegunie znajdują się Grecja i Hiszpania z wynikiem 26%, po nich plasuje się Portugalia (17,5%). Najbardziej dotknięci bezrobociem są młodzi: ponad połowa Hiszpanów i Greków w wieku poniżej 25 lat nie ma stałego zatrudnienia.

Dane te świadczą o tym, że „to Niemcy zdecydują, czy strefa euro przetrwa”, komentuje gazeta. „Ale Niemcy nie potrafią stanąć na wysokości zadania. Zamiast pomagać krajom Południa, pogrążają je w ubóstwie […], okazując bezduszność. Wystarczy im, że sami nie doświadczają kryzysu.”

logo presseurop