Roczna dynamika cen mieszkań dla całego kraju wyniosła w trzecim kwartale 2021 r. 7,9%, podał we wtorek Bank Grecji.

Dokładniej, w podziale na wiek nieruchomości, roczna dynamika cen nowych mieszkań wyniosła 7,6%, a starych 8,2%. W podziale na regiony roczny wzrost cen mieszkań wynosi 9,8% w Atenach, 8,7% w Salonikach, 5,9% w innych miastach i 5,7% w innych obszarach Grecji.

Według danych zebranych od instytucji kredytowych szacuje się, że ceny mieszkań (w ujęciu nominalnym) wzrosły średnio o 7,9% w III kwartale 2021 r. Według zrewidowanych danych wzrosty w I i II kwartale 2021 r. wynosiły odpowiednio 4,3% i 6,2%, natomiast w 2020 r. ceny mieszkań rosły średniorocznie o 4,5%.

Dokładniej, w III kwartale 2021 r. tempo wzrostu cen wyniosło 7,6% dla nowych mieszkań (do 5 lat) i 8,2% dla starych (powyżej 5 lat). Według zrewidowanych danych w I i II kwartale 2021 r. ceny nowych mieszkań wzrosły odpowiednio o 4,5% i 6,2%, natomiast w przypadku mieszkań starych ceny wzrosły o 4,1% i 6,2 %. W 2020 r. średnie roczne stopy wzrostu wyniosły odpowiednio 4,8% i 4,2% dla cen nowych i starych mieszkań.

W podziale na regiony, w trzecim kwartale 2021 r. ceny mieszkań wzrosły o 9,8% w Atenach, 8,7% w Salonikach, 5,9% w innych miastach i 5,7% w innych obszarach Grecji. Według zrewidowanych danych w pierwszym i drugim kwartale 2021 r. ceny mieszkań wzrosły odpowiednio o 6,7% i 8,3% w Atenach, 4,6% i 5,4% w Salonikach, 2,1% i 4,4% w pozostałych miastach oraz 1,3% i 3,6% w innych obszarach Grecji. W całym 2020 r. ceny w wymienionych obszarach wzrosły średnio odpowiednio o 7,8%, 5,0%, 0,2% i 1,8%. Ostatecznie, w odniesieniu do wszystkich obszarów miejskich kraju, w III kwartale 2021 r. ceny mieszkań wzrosły o 8,3%. Na podstawie zrewidowanych danych w I i II kwartale 2021 r. ceny mieszkań we wszystkich miastach wzrosły odpowiednio o 4,4% i 6,4% , natomiast w 2020 r. rosły średniorocznie o 4,7%.