Niedobór witaminy D nie tylko sprzyja osteoporozie – jest także związany z gorszym funkcjonowaniem mięśni szkieletowych u osób po 60. roku życia – informuje pismo ”Clinical Interventions in Ageing”.

Dzięki sprawnym mięśniom starsze osoby mogą zachować niezależność, samodzielnie się poruszać, mieć dobrą jakość życia i unikać upadków. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne pomagają zachować sprawność mięśni, ale coraz więcej dowodów wskazuje, że witamina D również może mieć działanie ochronne.

Analiza przeprowadzona przez naukowców z Trinity College w Dublinie objęła 4157 dorosłych w wieku 60 i więcej lat, uczestniczących w angielskim badaniu Longitudinal Study of Aging (ELSA). Oceniano dwa powszechnie uznawane wskaźniki funkcjonowania mięśni: siłę uścisku ręki oraz wynik testu sprawności fizycznej (Short Physical Performance Battery – SPPB). Mierzony był również poziom witaminy D w surowicy. Stężenie poniżej 30 nanomoli na litr klasyfikowano jako niedobór witaminy (przy tej wartości pojawiają się problemy z kośćmi).

Test SPPB ocenia utrzymanie równowagi w trzech pozycjach, szybkości chodu na krótkim odcinku oraz próbę pięciokrotnego wstania z krzesła bez pomocy rąk. Za każde wykonane zadanie badany otrzymuje od 0 do 4 punktów a sumaryczny wynik mieści się w granicach od 0 do 12 punktów (12 oznacza najlepszą sprawność fizyczną). Niski wynik uzyskany w teście SPPB wskazuje na podwyższone ryzyko wystąpienia w przyszłości nie tylko problemów z poruszaniem się, ale także niepełnosprawności, hospitalizacji, pobytu w domu opieki a nawet zgonu.

Jak wykazała analiza danych, do osłabienia mięśni niemal dwa razy częściej dochodziło u osób starszych z niedoborem witaminy D (40,4 proc.) w porównaniu do osób mających właściwy poziom tej witaminy (21,6 proc.). Obniżona sprawność mięśni u osób z prawidłowym poziomem witaminy D była 3 razy rzadsza niż przy niskim poziomie (7,9 proc. wobec 25,2 proc.).

Badanie potwierdziło korzyści z aktywności fizycznej. Starsze osoby uczestniczące w regularnej, umiarkowanej aktywności fizycznej miały istotnie niższe prawdopodobieństwo pogorszenia siły mięśniowej i sprawności fizycznej.

W niektórych krajach, na przykład w Finlandii, zostały wdrożone skuteczne programy wzbogacania żywności w witaminę D. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki / Nauka w Polsce

pmw/ ekr/