Biografia: Katarzyna Chierowska – Andresaki

Katarzyna Chierowska (Katarzyna Chierowska-Andresaki), absolwentka wrocławskiej PWSSP, w latach 1974 – 1978 prowadziła działalność artystyczną w ramach duo Antosz & Andzia (Stanisław Antosz i Katarzyna Chierowska) według programu nazwanego przez nich Photelart. W swojej twórczości posługiwali się fotografią, filmem, video. Od 1978 r. Katarzyna Chierowska prowadzi indywidualną działalność w dziedzinach: malarstwa, szkła artystycznego, fotografii, filmu, video, performance’u, instalacji i wydarzeń multimedialnych. Kontynuując założenia Photelartu, wykorzystuje w swoich poszukiwaniach nowe cyfrowe media audiowizualne. Ma w dorobku wiele wystaw indywidualnych i udział w wielu ekspozycjach zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Od 1986 r. mieszka i pracuje w Atenach oraz we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Związku Artystów Plastyków oraz Greckiego Związku Artystów Plastyków.Prace (Szkło) Katarzyny Chierowskiej znajdują się w kolekcji Wałbrzyskiego BWA, w Muzeum Miejskim w Jeleniej Górze oraz w kolekcjach prywatnych. W Filmotece Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, znajduje się film wykonany przez duo Antosz & Andzia pt. „Murderer”, zrealizowany w 1975 roku.Prace i dokumentacja z działalności Photelart’u A&A, od roku 1974 do roku 1978, znajdują się w archiwum Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.