Na podstawie ostatniego ustawodawstwa osoby bezrobotne mają prawo do bezpłatnych przejazdów wszystkimi środkami transportu publicznego OASA w Atenach.

W przypadku kontroli biletów osoby zwolnione z opłat za przejazdy komunikacją publiczną powinny okazać:
– ważne zaświadczenie o rejestracji bezrobotnego (wydawane przez greckie Biuro Pracy OAED) i
– ważną kartę bezrobotnego
– dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub książeczka zdrowia)

Osoby bezrobotne są zwolnione z przejazdów autobusami (w tym linii na lotnisko), trolejami, metrem (również linią na lotnisko), kolejką elektryczną (ISAP) i tramwajami.

Natomiast nie mają prawa do bezpłatnego przejazdu kolejką podmiejską (Proastiako), nawet w części miejskiej, ponieważ nie ma takiego przepisu prawnego.