badanie_piersi

Z okazji obchodów Dnia Kobiet – 8 marca, w II Klinika Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Ateńskiego w Artaieio Hospital, przeprowadzi bezpłatne badania piersi (badanie palpacyjne) i badanie cytologiczne (system Papanicolau – Pap) dla wszystkich kobiet w dniu 7 i 8 marca 2012 w godz. 08:30 – 15:00.

Pracownicy Kliniki zalecają kobietom, które wezmą udział w dwudniowych badaniach ginekologicznych do zabrania z sobą książeczki zdrowia w razie konieczności przepisania lęków na receptę lub przeprowadzenia dalszych testów diagnostycznych.

con_info Adres:
Artaieio Hospital / ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ul. Vasilisis Sofias 76 / ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 76,
Athens 11528
Τel. 210 7286000