fot. kathimerini.gr

Inflacja nie działa na wszystkich jednakowo. Jest wyższa dla biednych i niższa dla bogatych. Ponadto nie jest tak samo niszcząca dla różnych sektorów biznesowych. Niektóre firmy mogą przerzucić koszty na konsumentów i przetrwać lub nawet powiększyć zyski, inne nie mają takich możliwości i doświadczą strat.

Takie konkluzje wynikają wprost z badania Banku Pireusu, które opublikował niedawno, pt. „Wpływ cen energii i pożywienia na gospodarstwa domowe i działalność biznesową”.
Zgodnie z badaniami, które opierały się głównie na Badaniach Budżetów Domowych 2020, inflacja kształtuje się na poziomie 8,5% dla gospodarstw domowych z dochodem wyższym niż 3500 euro miesięcznie, aż do 11,1% w gospodarstwach z miesięcznym dochodem 751–1100 euro. Dla dochodów w granicach 2800–3500 euro wskaźnik ten wynosi 9,5%.

opr. Anna Lica