art hom

Fundacja „ArtHome” zrzeszająca 41 artystów wraz z założycielką Heleną Zadrejko przetrwała na wyspie Paros 6 lat. W ciągu 6-iu sezonów kilka dziesiątków artystów odpoczywało, zwiedzało, okolicę i pobliskie wyspy oraz pracowało tam twórczo. Powstało mnóstwo dzieł sztuki inspirowanych pogodną atmosferą i pięknem wyspiarskiego krajobrazu.

Prace malarzy i grafików były eksponowane na 10 wystawach zbiorowych na Paros, na wyspie Tinos w Atenach oraz na kilkunastu wystawach indywidualnych. Został wydany katalog w twardej okładce 41 PERSONALITIES OF EASTERN EUROPEAN ART” towarzyszący poszczególnym wystawom i prezentującym artystów należących do grupy.

ArtHome niestety zakończył swe istnienie 31.08.2011 z powodu kryzysu i z powodu niesolidarności pewnej jego członków.

Jeżeli sytuacja zmieni się na korzyść i zgłosi się odpowiednia ilość twórców chętnych do kontynuowania artystycznych działań pod bezchmurnym niebem Hellady, to działalność domu pracy twórczej może być wznowiona, ale już w innym miejscu na nowych warunkach.