W duchu SOLIDARNOŚCI z przeżywającą tragedię wojny Ukrainą społeczność Szkoły Polskiej w Atenach we współpracy z Ambasadą RP w Atenach oraz Parafią Polską w Atenach organizuje akcję „Solidarni z Ukrainą”.

W ramach tej akcji odbędzie się w szkole w dniach 11 i 12 marca 2022 r. (w piątek o o godz. 17.45, w sobotę o godz. 11.00) symboliczna manifestacja łączności z narodem ukraińskim (krótkie przemówienie, modlitwa w intencji pokoju, minuta ciszy dla oddania hołdu poległym w obronie swojej Ojczyzny). Kontynuacją akcji będzie dobrowolna zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy Ukrainie do specjalnej puszki „Solidarni z Ukrainą” (włączenie się w inicjatywę Parafii Polskiej w Atenach), a także zbiórka artykułów pierwszej pomocy (artykuły higieniczne, pokarm dla niemowląt, żywność długoterminowa, konserwy, bandaże, opaski uciskowe), które przynosić można do Kościoła Serca Chrystusa Zbawiciela, włączając się tym samym w trwającą już akcję pomocową Parafii Polskiej. (Artykuły gromadzone będą w kancelarii parafialnej po Mszach Świętych w języku polskim.)

Organizatorzy akcji:
Parafia Polska w Atenach
Szkoła Polska w Atenach
Ambasada RP w Atenach