W obliczu nowych trudniejszych dowodów życia stanie około  5,5 miliona podatników greckich w nowym roku. Ponadto, przez cały roku należy szukać … zatrzymywać i zbierać rachunki ze sprzedaży detalicznej, które będą musiały być wysłane do Urzędu Skarbowego.

Ministerstwo Finansów, z aktualnych wytycznych wyjaśnia, że rachunki, na których nie są wyraźnie widoczne dane transakcji, nie będą akceptowane i powinny zostać uzupełnione, nawet ręcznie. Wszystkie, zeznania podatkowe (deklaracje) z 2011 r., będą wymagane złożenia przez Internet.

W 30% całkowitego rocznego dochodu będą obejmowały wszystkie rachunki, które powinni zebrać greccy obywatele, aby mogli skorzystać z wolnego opodatkowania.

Wolne od podatku dla wszystkich podatników objęte są dochody do 12.000 € przy zgromadzeniu rachunków na wartość równą 30% swojego całkowitego dochodu i 10% dla dochodów między 6.000 i 12.000 €.

Ministerstwo Finansów 23.04.2010 wprowadziło nowe grupy podatkowe (bez względu na źródło dochodów) z bardziej sprawiedliwym podziałem obciążeń podatkowych w celu uniknięcia przypadków uchylania się od opodatkowania, których łączna wartość wyniesie do 30%.

Do dochodów osobistych do 6.000 € nie są wymagane rachunki poniesionych wydatków.

Stawka opodatkowania dla osób fizycznych

DochódStawka opodatkowania
12.000 €wolne od podatku
12.001   – 16.000 € 18%
16.001     – 22.000
24%
22.001    – 26.000  
26%
26.001     – 32.000  
32%
32.001     –  40.000  
36%
40.001   –  60.000
38%
więcej niż 60.000  
40%
powyżej 100.000 €    45%

 

Przykład:

Tak, więc podatnik o dochodzie rocznym 30.000 € by mógł „zdobyć” wolne od podatku 12.000 € powinien zebrać rachunki o całkowitej wartości 9.000 €, jak i dla podatników, których dochód wynosi 7.000 € wymagane jest zebranie rachunków na sumę 700 €.

Rachunki zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego razem z zeznaniem podatkowym na dwa sposoby:

a) określone w formie elektronicznej lub

b) przesłane w zapieczętowanej kopercie do właściwego urzędu skarbowego, w której będzie określone:

imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej /ΑΦΜ

liczba rachunków

łączna kwota wszystkich rachunków

Urząd Skarbowy przeprowadzi wyrywkowe kontrole na poziomie 10% i jeżeli stwierdzi, że dane nie są prawdziwe, podatnik będzie musiał je uzupełnić (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej / ΑΦΜ, data i kwota) lub zostanie nałożona grzywna.

Dodatkowo obliczane są dowody korzystania z samochodów osobowych, prywatnych szkół i pomocy domowych.

Dochody podatników drogą Internetową

W Internecie dodatkowo zostaną zamieszczone przychody szczególnych kategorii podatników, które według danych statystycznych – uchylają się  (oszukują) i ukrywają swoje dochody.

Wykaz obejmuje:

nazwisko lub nazwa firmy,

tytuł i dane podatnika,

przychody netto(zysk) firm handlowych i „otwartych” wolnych zawodów,

łączny wynik netto z tytułu dochodów podlegających opodatkowaniu,

podatek naliczony od dochodów podlegających opodatkowaniu,

Jednakże należy podkreślić, że chociaż dane listy będą publiczne, dostęp do niech „nie będzie otwarty, ale kontrolowany na podstawie procedur i kryteriów ilościowych i jakościowych określonych decyzją ministerialną”. Twierdząc, że byłoby to zgodne z zasadą proporcjonalności w odniesieniu do ochrony danych i walki z oszustwami podatkowymi.

Stosunkowo do odszkodowania z tytułu zwolnienia, wolny od podatku próg 60.000 stosuje się do odpraw z tytułu zwolnienia przez okres całego życia zawodowego i w przypadku, gdy uprawniony nie otrzymał odszkodowania od pracodawcy po raz drugi (pierwsze i drugie odszkodowanie nie przekracza razem progu 60.000),powinien złożyć oświadczenie z otrzymanej kwoty, w poprzednim odszkodowaniu (rekompensaty otrzymanej od 23/4/2010 r. i później).

Młodzi przedsiębiorcy

W odniesieniu do młodych specjalistów kwota wolna od podatku wynosi 30.000 € rocznie przez okres trzech lat od daty rozpoczęcia działalności po spełnieniu następujących warunków:

uprawniony rozpoczął działalność gospodarczą od 01.01.2010 (indywidualną lub O.E)

uprawniony nie powinien ukończyć 35 lat od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 

uprawniony nie posiadał lub nie posiadaliani (żaden z jego wspólników) w przeszłości innej indywidualnej firmy (nie wykonywali wolnego zawodu)

Należy pamiętać, że w przypadku O.E wszyscy partnerzy powinni mieć poniżej 35 lat od daty rozpoczęcia działalności.

– 18%.