Agata Poźlewicz (Kamieńska)

Agata Poźlewicz (Kamieńska) urodziła się w 1975 na Górnym Śląsku. Od dziecka interesował ją rysunek. Nie mając zgody rodziców na podjęcie nauki w Liceum Plastycznym, o czym marzyła, początkowo zdecydowała się na konynuowanie nauki w Technikum Hotelarskim w Wiśle. Nie potrafiła jednak zapomnieć o swojej prawdziwej pasji, która była silniejsza od racjonalizmu rodziny. Porzuciła szkołę hotelarską i w wieku 18 lat wyjechała do Grecji.

Podejmowała się różnych prac, które jednak związane były z jej zainteresowaniami. Wykonywała dekoracje ścienne w sklepach, szyldy ozdobne, witraże z pleksiglasu. Lata 2000-2005 spędziła w pracowni ceramiki Spyrosa Arvanitisa, gdzie pod okiem mistrza poznawała tajniki klasycznego wypalania gliny oraz japońskiego raku. Powróciła równieź do rysunku. Dzisiaj pracuje jako freelancer.

Inspiracje do swoich prac Agata Poźlewicz czerpie z pokładów własnej wyobraźni, gdzie powstają surrealne obrazy, jak również z życia, natury i otoczenia. Do swoich ilustracji używa papieru i pisaków SAKURA, MITSUBISHI, pędzla PENTEL lub atramentu japońskiego. Wszystkie szkice poddaje obróbce cyfrowej, grafika komputerowa jest jej równoległą pasją. Pracuje w stylu: ilustracja, doodle, surrealizm, pop kultura.

Większość prac Pani Agaty to sztuka użytkowa drukowana jako plakaty, grafiki oraz wydruki na ubraniach i przedmiotach.

Swoje prace publikuje na stronie: www.redbubble.com/people/pagata