AFM / ΑΦΜ jest to grecki numer rejestracji podatkowej(odpowiednik polskiego NIP) niezbędny przy zakupie lub najmie nieruchomości, otwarciu konta bankowego, zakupie samochodu i przy wielu innych okazjach.

Aby uzyskać AFM należy udać się do lokalnego (miejscowego) urzędu podatkowego złożyć podanie o nadanie numeru AFM i przedstawić paszport lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość (w niektórych biurach urzędu skarbowego mogą też Cię poprosić o kopię twojej metryki urodzenia). Można tego również dokonać poprzez osobę mającą zwykłe pełnomocnictwo od Ciebie, np. twoi krewni, radca prawny, księgowy.

Wydanie numeru podatkowego jest bezpłatne.