SOOC / Elias Marcou

Według danych ministerstwa ds. migracji i azylu, wyjazdy osób ubiegających się o azyl i migrantów z Grecji były dwukrotnie wyższe od łącznej liczby przyjazdów w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2021 r.

4951 osób wyjechało do krajów europejskich lub zostało wysłanych do krajów spoza UE w ramach mechanizmów deportacji i powrotu obywateli państw trzecich.

W tym samym okresie na wyspach Morza Egejskiego i na granicy z Evros zarejestrowano 2981 osób, co oznacza spadek o 68% w porównaniu z liczbą w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. (9 421 osób).

Pod względem zezwolenia na pobyt stały dla inwestorów (dla inwestorów (Złota Wiza), na czele listy odbiorców znaleźli się Chińczycy (71%), a następnie Turcy (6,2%) i Rosjanie (5,5%).

W oświadczeniu minister ds. migracji i azylu, Notis Mitarakis, powiedział, że „ważnym rozdziałem Narodowej Strategii Migracji 2020-2021 są deportacje i powroty. Nowy projekt ustawy przygotowany przez ministerstwo zostanie przekazany do konsultacji społecznych w ciągu najbliższych kilku dni w tym celu.”