Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – to ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych. Podkreślić należy, że do roku 1989 był również jednym z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i komunizmowi. „Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych. Społeczeństwo polskie w większości nie zaakceptowało podporządkowania państwa polskiego Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Lubelszczyzny. Niezadowolenie w społeczeństwie wywoływały głównie represje wobec Kościoła katolickiego czy obowiązkowe na wsi dostawy i kolektywizacja. Społeczeństwo było niezadowolone z niszczenia przez aparat administracyjny obywatelskiej przedsiębiorczości, określanej jako „prywatna inicjatywa” czy poddawanie inwigilacji i zastraszaniu tzw. „inteligencji pracującej”.

W dniu dzisiejszym obchodzimy czterdziestą rocznicę powstania „Solidarności”. Wydarzenia te komentują m.in. politycy i dziennikarze z całego świata. Natomiast do obchodów symbolicznego uczczenia tego dnia przyłączyło się wiele państw z całego świata. Jak podkreśla działacz opozycji w PRL Krzysztof Wyszkowski: „To było sześćdziesiąt lat po wygranej wojnie z bolszewikami. Polacy ponownie, tym razem w sposób pokojowy, odnieśli zwycięstwo w walce z komunizmem. Dzisiaj możemy czcić czterdziestolecie ‚Solidarności’ oraz setną rocznicę Cudu nad Wisłą, jako jeden ciąg zdarzeń. Polacy walczyli o niepodległość, wolność i demokrację. Patrioci polscy mogą składać sobie gratulacje, że w 1920 r. i w 1980 roku pokonali sowietyzm”. Nie ulega zatem wątpliwości, że działalność Solidarności zapisała się na kartach polskiej historii. Janusz Śniadek, poseł PiS i były przewodniczący NSZZ „Solidarność” podkreśla, że: „Solidarność była darem z nieba, ponieważ była realizacją tego wielkiego wołania świętego Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój. I ten Duch zstąpił i działał. Solidarność jest odpowiedzią na zagrożenia”.

Z obchodami tej ważnej uroczystości solidaryzuje się wiele państw na całym świecie. Logo „Solidarności” lub biało-czerwone barwy pojawiły się w sumie w 40 widowiskowych miejscach na całym świecie. Znajdujący się na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady wodospad Niagara został oświetlony na 15 minut na biało-czerwono. Z inicjatywą podświetlenia wyszedł Konsulat Generalny RP w Toronto. W Stanach Zjednoczonych także w biało-czerwone barwy oraz symbole „Solidarności” podświetlone zostały: gmach ambasady RP w Waszyngtonie i diabelski młyn na molo w Santa Monica w Kalifornii. Żółty kask, koszula w kratę, kamizelka, polska flaga i napis związku zawodowego pojawił się także na najbardziej znanej rzeźbie w Brukseli. Manneken Pis będzie ozdobiony strojem stoczniowca przez cały dzień. Napis „Solidarność” świecił także na sławnej rzeźbie w Rio de Janeiro i był widoczny z najważniejszych miejsc miasta. W biało – czerwone barwy została ozdobiona także ambasada Polski w Atenach.

Belgia – słynny chłopiec w stroju stoczniowca

Ambasada RP w Atenach

Kanada – wodospad Niagara

„Posąg Chrystusa z otwartymi ramionami, upamiętniający stulecie niepodległości Brazylii ma przypominać ludziom o pokoju, nadziei i godności, a wartości te leżały również u podłoża ‚Solidarności’. Te same wartości stały również u podstaw działania wielu milionów Polaków, którzy w sierpniu 1980 r., walcząc o wolność i solidarność, utworzyli pierwszy wielki, niezależny związek zawodowy w państwach objętych komunistycznym totalitaryzmem” – przekazał ambasador Jakub Skiba.

Figura Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro
Embaixada da República da Polônia em Brasília

Polskimi barwami narodowymi podświetlone zostały także m.in. minaret Kutb Minar w Delhi w Indiach, wiedeński wysokościowiec Ringturm, a także dwa mosty i budynek w centrum stolicy Serbii, Belgradzie.

Kutb Minar w Delhi w Indiach
Ambassador of Poland to India Adam Burakowski

Wieżowiec Ringturm w Wiedniu
Botschaft der Republik Polen in Wien

Most nad Adą Ciganliją w Belgradzie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie

Emilia Wieczorek

Źródło: PAP, twitter.com