Badanie przeprowadzone przez Generalną Konfederację Greckich Pracowników (GSEE) wykazało, że 40% pracowników, pracujących w godzinach nadliczbowych, nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny. Badanie wskazało także, że 73% pracowników żąda zapłaty za nadgodziny zamiast brać urlop lub dzień wolny.

Badanie wykazało, że 60 proc. pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy twierdzi, że pracuje ponad 20 godzin tygodniowo.

Źródło: gsee.gr