Dzień  „OCHI” czyli NIE odmowa Grecji  włoskiemu ultimatum w stosunku do roszczeń zgłoszonych w dniu 28 października 1940 do premiera Grecji, Ioannis Metaxas.

We wczesnych godzinach rannych 28 października 1940 ówczesny rząd włoski wysłał ultimatum do Grecji poprzez Ambasadora Włoch w Atenach E. Grazzi, który podał rękopis do premiera Grecji Ioannisa Metaxa. Na piśmie był wymagany swobodny przepływ włoskich wojsk przez grecko-albańskie granice, aby następnie zająć kilka strategicznych punktów Królestwa Grecji (porty, lotniska, itp.) do potrzeb zaopatrzenia innych obiektów i promocji w Afryce.

Po przeczytaniu tekstu Grecki premier skierował swój wzrok na Ambasadora Włoch i odpowiedział po francusku (urzędowy język dyplomatyczny) historyczne zdanie: „Alors, c’est la guerre„, (Tak, to oznacza wojnę), co wskazuje na jej negatywne stanowisko w sprawie roszczeń włoskich.

Grazzi w swoich wspomnieniach, wydanych w 1945 roku, opisuje tę scenę:

Rozkazuję ci, Panie Premierze złożenia oświadczenia i dałem mu list. Widziałem podniecenie w jego rękach i w oczach. Z pewnym głosem i patrząc w moje oczy Metaxas powiedział to oznacza wojnę. Odpowiedziałem mu, że można uniknąć. I odpowiedział: NIE. Dodałem, że jeśli generał Papagos … Metaxas przerwał mi i powiedział: NIE! Wyszedłem skłoniwszy się oddając szacunek przed starszym człowiekiem, który wolał poświęcenie zamiast zniewolenie„.

Grecki premier w tym czasie wyraził greckie popularne uczucie, odmowy podporządkowania się i tą odmowę słowem „NIE”(OXI) przeniósł wówczas do greckiego dziennikarstwa. Należy pamiętać, że słowo NIE pojawiło się, jako pierwszy raz w tytule głównego artykułu gazety „Grecka przyszłość / Ελληνικό Μέλλον ” w dniu 30 października 1940.

Dwie godziny po tym występie, rozpoczęła się grecko – włoska wojna poprzez inwazję wojsk włoskich na Epir, zatem Grecja zmuszona do obrony jednocześnie zaangażowała się w wojnę.

Obchody Uroczystości
Tak zwany „Έπος του Σαράντα” który odnosił wielkie zwycięstwa armii greckiej przeciwko Włochom – Grecja obchodzi co roku w dniu 28 października, w dniu wykonania włoskiego ultimatum i odmowy premiera Ioannisa Metaxa do zgody.

Oficjalne uroczystości z okazji narodowego święta, 28 października odbywają się w Salonikach. W tym dniu miasto obchodzi również rocznicę wyzwolenia Salonik i święto patrona tego miasta, świętego Dimitriosa. Coroczną kulminacją obchodów świąt jest wielka defilada wojskowa. W uroczystościach udział bierze Prezydent Republiki Greckiej i wielu wysokich rangą urzędników państwowych.