Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą są świadectwem związków kraju z polską diasporą oraz potwierdzeniem jedności wszystkich Polaków.

Święto to zostało ustanowione w 2002 r. w uznaniu wielowiekowego wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Uroczyste obchody mają przypominać Polakom w kraju o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami, rodakom żyjącym na obczyźnie o ich korzeniach i pomagać w zachowaniu świadomości narodowej. Z kolei obchodzony od 2004 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

http://wspolnotapolska.org.pl/