16 maja odbędą się egzaminy na uzyskanie obywatelstwa zgodnie z zapowiedzią Makisa Voridisa. Egzaminy odbędą się w 8 miastach w Grecji.

Minister Spraw Wewnętrznych- Makis Voridis w kontekście radykalnej restrukturyzacji procesu nadawania obywatelstwa greckiego w celu szybszego, wydajniejszego i mniej biurokratycznego rozpatrywania odpowiednich wniosków wyznaczył ośrodki egzaminacyjne, które będą przyjmować pierwsze egzaminy.

Jest to osiem centrów egzaminacyjnych, które będą działać w Atenach, Salonikach, Larisie, Komotini, Ioanninie, Patrasie, Trypolisie i Heraklionie, obejmując tym samym większość terytorium.

Zwraca się uwagę, że warunkiem koniecznym do przeprowadzenia egzaminów w każdym z ww. miast jest złożenie co najmniej 25 wniosków na ośrodek egzaminacyjny. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż przewidywana, uczestnicy zostaną zaproszeni do innego centrum egzaminacyjnego.