W tym roku obchody Dnia Europy miały szczególny charakter i odbyły się na dziedzińcu budynku Zappeion w sercu greckiej stolicy, która 40 lat temu, 28 maja 1979 r., była świadkiem podpisania Traktatu o Przystąpieniu Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (obecna Unia Europejska). Uroczystość, była również upamiętnieniem 15 rocznicy największego rozszerzenia Unii Europejskiej w historii, w dniu 1 Maja 2004 r., której członkiem stała się także Polska.

W ramach obchodów polska Ambasada, jak i inne placówki dyplomatyczne państw członkowskich UE (Bułgarii, Czech, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch) miały swoje stoisko promocyjno – informacyjne. Każde stoisko w barwach narodowych swojego kraju przyciągało przechodnich tradycyjnymi produktami, wyrobami, słodyczami oraz specjalnie przygotowanych na tę okazję upominkami.

Na polskim stoisku przechodnie mogli rozkoszować się polskimi słodyczami oraz obejrzeć wystawę multimedialną pt. „Polska – 15 lat w Unii Europejskiej”. Rozdawano również materiały promocyjne o Polsce, np. o polskich parkach narodowych, miastach, zabytkach.

Część artystyczna zaingerowały polskie tańce narodowe w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Po czym wystąpiły zespoły z Rumunii, Bułgarii, Cypru i Irlandii. Na koniec na scenie wystąpiły greckie zespoły muzyczne oraz znana grecka wokalistka Marina Satti.

Z tej okazji podświetlone zostały kolumny budynku Zappeionu w kolorach Unii Europejskiej i popłynęły dźwięki „Ody do radości”.

Wasza opinia