Od 1 stycznia zmieniły się zasady ubezpieczenia przedsiębiorców, rolników i osób wykonujących wolne zawody. Wysokość składki na ubezpieczenie nie będzie zależała od dochodów wyżej wspomnianych, ale od kategorii ubezpieczenia, którą sami sobie wybiorą.

Termin wyboru kategorii mija 13 marca 2020 r.

Od tego roku obowiązuje 7 kategorii dla osób, które same opłacają sobie ubezpieczenie oraz 6 kategorii dla rolników. Każdy może sam sobie wybrać kategorię zależnie od własnych możliwości i biorąc pod uwagę wysokość emerytury, jaką chciałby otrzymywać. Wybór kategorii jest obowiązkowy! Kto nie zgłosi do 13 marca własnego wyboru zostanie zakwalifikowany do 1-ej kategorii. Zgodnie z tym systemem, będzie można co roku zmieniać kategorię ubezpieczenia.

Kategorię wybieramy elektronicznie, na stronie https://www.efka.gov.gr/epilego  , gdzie w dolnej części strony są opisane 4 „kroki”. Jeśli już zdecydowaliście klikacie w słowo „edo” w treści „krok nr 4” i na ekranie odznaczacie kategorię, na którą się zdecydowaliście w tym roku. Młodzi przedsiębiorcy lub samo ubezpieczający się mogą przez 5 pierwszych lat ubezpieczenia korzystać z ulgi i płacić składkę 136 euro miesięcznie. Jeśli ktoś ma zarejestrowaną działalność i jednocześnie jest zatrudniony, powinien odhaczyć poza wybraną kategorią również odpowiedni kwadracik z tą informacją dzięki czemu nie będą musieli opłacać podwójnej składki. Składki należy wpłacać do ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca po tym, którego dotyczy składka, w dowolnym banku lub na poczcie lub za pośrednictwem stałego zlecenia zapłaty z konta bankowego.
Kategoria szczególna: 136 euro

Kategorie dla osób z zarejestrowaną działalnością gospodarczą:
Kategoria                              1          2              3           4             5           6
Składka emerytalna (€)        155      186          236        297         369       500
Ubezpiecz zdrowotne (€)      55        66            66          66           66         66
Cała składka (€)                   210      252          302        363         435        566
Oczekiwana emerytura      589,54    626,39     685,84    758,36    843,96    999,70

Oczywiście oczekiwana emerytura wzrasta wraz ze wzrostem okresu składkowego.

Beata Pappa