Na stulecie rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Grecją oba kraje wnoszą w swą przestrzeń medialną różne akcenty upamietniające ten fakt. Historycznie rzecz ujmując 24 maja 1919 roku rozpoczęła działalność pierwsza placówka dyplomatyczna Rzeczpospolitej Polskiej w Grecji. Niepodległa Polska powracając na mapy świata po 123 latach zaborów odzyskawszy swój byt tworzyła od nowa sieć powiązań dyplomatycznych z istniejącymi niepodległymi państwami świata. Relacje polityczne między państwami były by niedoskonałe gdyby nie zachodziły także relacje w sferze gospodarki a także innych sfer życia państw i ich obywateli. W różnych działaniach obecnie przypomina się fakt tej rocznicy, jednak uważam że wiadomość o niej nie jest nadal powszechna w całym społeczeństwie greckim jak i polskim a warto dołożyć wszelkich starań aby tą wiedzę spopularyzować na tyle aby każdy obywatel naszych narodów mógł choćby w dwóch zdaniach coś na ten temat powiedzieć. Zastanawiałem się przez jakiś czas co ja mogę pokazać jako przykład wzajemnych stosunków grecko – polskich czy
polsko – greckich poza oficjalnymi informacjami w mediach. Tu wybór padł na przykład materialnej współpracy gospodarczej mającej miejsce jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej która była i nadal jest w świadomości obu narodów bolesnym symbolem strat, nieszczęść ale również heroicznej walki o zrzucenie jarzma okupacji. Czas niby odległy dla obecnie żyjących obywateli ale ponieważ przykład jest materialny wszyscy będą mogli się z nim zapoznać bo może i nieco bezwiednie ale funkcjonował przez pewien czas w gospodarczym obiegu przedwojennej Grecji.

Zastanawiając się co takiego poza muzyką znajduje się w moim posiadaniu co odzwierciedlałoby taką współpracę przypomniałem sobie że wśród moich zbiorów greckich znaczków jest jeden nad którym musiałem poświecić więcej czasu aby odczytać szczegóły jakie są na nim widoczne celem właściwego katalogowania. Mowa tu o znaczku pocztowym wydanym 10 grudnia 1934 roku który przedstawia Stadion Panateński w Atenach.

Znaczek był znaczkiem obiegowym w Grecji do 1 września 1939 roku, nominał znaczka to 8 drachm czyli można rzecz że w owym czasie znali go wszyscy Grecy wysyłający swoje listy. Gdzie więc te gospodarcze powiązania z Polską ktoś zapyta, odpowiedzi udzielają właśnie informacje zamieszczone pod dolną częścią ramnki z nominałem. W trzech miejscach znajdują się informacje dotyczące autora projektu graficznego, wytwórcy oraz autora grawerunku czyli grawera to jest tego który przeniósł projekt graficzny na metalową matrycę do druku. Co więc takiego jest na tym znaczku widoczne?

Patrząc przez lupę po lewej stronie na samym dole pod belką nominału jest napis L.SOWIŃSKI , na środku jest napis P.W.P.W. , a po prawej stronie poniżej belki nominału widnieje napis WŁ.VACEK. Zacznę od wyjaśnienia co oznacza napis na środku który zawiera cztery litery: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (*), napis po lewej stronie L. Sowiński to inicjał imienia i nazwisko autora grafiki znaczka czyli Leonarda Sowińskiego (**)  a napis z prawej strony Wł. Vacek oznacza że grawerem znaczka był odzimierz Vacek (***). Mówiąc wprost producentem tego znaczka dla poczty greckiej była Polska. Może w takim razie ktoś z czytelników w ramach komentarza zechce dopisać więcej nie tylko o tym znaczku ale o innych przykładach w ramach których nasze kraje, nasze gospodarki i nasi obywatele wzięli udział w podobnej współpracy która była możliwa na podstawie zawarcia stosunków dyplomatycznych w roku 1919.

Od siebie dorzucę najnowszy przykład, że w tym samym obszarze tematycznym czyli filatelistyce na 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Grecją został wydany wspólny znaczek o czym możecie się dowiedzieć z artykułu zamieszczonego na Polonoramie(****).

(*)https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Wytw%C3%B3rnia_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych
(**) https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonard_Sowi%C5%84ski_(grafik)
(***) https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Vacek
(****) https://www.polonorama.com/polsko-grecki-znaczek-pocztowy-na-stulecie-stosunkow-dyplomatycznych/

D.M