Co zdecydował Związek Zawodowy OASA.
Związek Zawodowy ogłosił strajk kierowców autobusów, dnia 1 maja, na początku oraz na końcu zmiany.

Dokładniej, strajk rozpocznie się rano od rozpoczęcia zmiany i będzie trwał do godziny 9.00 oraz wieczorem od godziny 21.00 i do końca zmiany.

”1 maja oprócz tego, że jest dniem pamięci i honoru dla klasy robotniczej, jest także dniem walki i strajku robotników.” – jak zaznaczono w oświadczeniu.

Całodobowy strajk w całej Grecji jeśli chodzi także o statki. Rozpocznie się on o godz. 00:01 w niedzielę 1 maja i będzie on trwał do godz. 24:00, jak ogłosiła Panhelleńska Federacja Marynarzy.

Opr. Paolina Sokulska