Polish (Poland)GreekEnglish (United Kingdom)

Święto Trzech Króli

3kroli

Dnia 6 stycznia Kościół obchodzi święto Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania.

Trzej Królowie (w oryginale greckim: μάγοι [magoi]) w tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu (magowie ), którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Wyruszyli oni z miejscowości Kaszan, znajdującej się na terenie obecnego Iranu.

Święto Trzech Króli  w Polsce  przyjęto na pamiątkę potrójnego objawienia się mocy i chwały Chrystusa przy pokłonie trzech pogańskich Mędrców ze Wschodu, przy Chrzcie św. w rzece Jordan i podczas pierwszego cudu dokonanego przez Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

krolowieZ przypomnienia chrztu wywodzi się zwyczaj błogosławienia wody, a ze wspomnienia o Mędrcach z darami bierze się tradycja święcenia kadzidła i kredy. Kadzidłem okadza się następnie mieszkanie, a kredą na drzwiach wypisuje się litery K+M+B - znak ochrony i błogosławieństwa. Znak ten, popularnie odnoszony do imion legendarnych Świętych Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, powstał zapewne od pierwszych liter zdania: "Christus mansionem benedicat" ("Niech Chrystus błogosławi ten dom").

Nie znane są dokładne imiona mędrców oraz to czym się dokładnie zajmowali. W zachodniej Europie zostały przyjęte popularne wówczas imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Mędrcy przynieśli dzieciątku złoto, mirrę i kadzidło, które są święcone w tym dniu na mszy, a także kreda, którą należy napisać inicjały królów na drzwiach.

W kościołach katedralnych po Ewangielii ogłasza się uroczyście daty świąt ruchomych na dany rok.
Symbolem odwiedzin trzech króli u Jezusa Chrystusa jest doroczna kolęda - pobłogosławienie domu i członków rodziny przez księdza.

Święto Trzech Króli (Θεοφάνεια) w Grecj i jest nierozelwalnie powiązane z błogosławieństwem wody. W niektórych miastach przybiera ono dosyć spektakularny przebieg. theofaniaKapłan ubrany w najbardziej odświętny strój przewodzi procesji udającej się do rzeki, morza lub też innego zbiornika wodnego. W końcowym etapie tego pochodu następuje moment poświęcenia, które polega na rzuceniu krzyża do wody. Zwyczaj ten jest połączony ze współzawodnictwem wśród młodych mężczyzn ścigających się o to, kto pierwszy wyszuka krzyż. Ten, który wyłowi krzyż będzie się mógł cieszyć szczęściem i błogosławieństwem przez cały nadchodzący rok.
Świecenie wody symbolizuje odwieczne powiązanie Grecji z morzem, które ma szczególne znaczenie dla Greków. Przez długi czas było ono głównym źródłem dochodu dla wielu mieszkańców tego kraju. Nie dziwi, więc fakt, że święto to gromadzi  6 stycznia wielu ludzi w portach, na plażach, brzegach rzek lub choćby przy fontannach.