Oko Krytyka

Kilka dobrych lat temu, mój znajomy z Peru – Hektor, wpisał do mojego kalendarza dedykację, zawierając sentencję w swoim ojczystym języku. Nie powiedział mi wówczas, co napisał. Wielokrotnie pytany – nie chciał odpowiedzieć. Do dzisiaj tego nie wiem...

Add a comment

Czy słyszeliście kiedyś o ikonoklastach?
Był to ruch religijny, skierowany przeciwko sztuce przedstawiającej, czyli takiej, która ma na celi pokazać cokolwiek, przedstawić.

Add a comment

„Nie mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem" - mówił poeta w klasyku polskiego kina - filmie „Rejs". I miał w tym sporo racji.

Add a commentnk-widget