Państwo

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.

Ponownie została otwarta specjalna platforma do składania wniosków o jednorazową zapomogę świąteczną / Κοινωνικό μέρισμα 2017. Zgodnie z decyzją ministerialną opublikowaną w Dzienniku Urzędowym, dodatkowe 40 mln euro zostanie przyznane nowym beneficjentom po zmianach kryteriów otrzymania zapomogi.

Zgodnie z decyzją Ministra Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Solidarności Społecznej, Efi Achitsoglou, zostanie przyznane nadzwyczajne wsparcie finansowe w wysokości 400 euro dla każdej osoby w wieku 18-24 lat zarejestrowanej w greckim Urzędzie Pracy - OAED i nie dotowanej przez urząd.

Premier rządu greckiego Alexis Tsipras zapowiedział, że w połowie grudnia zostanie wypłacona świąteczna zapomoga wszystkim bezrobotnym, rodzinom, emerytom i rencistom, którzy spełniają określone kryteria.nk-widget