Transport

Komunikacja miejska w Atenach jest dobrze rozbudowana. Składają się na nią: metro, autobusy miejskie, trolejbusy, tramwaje, kolejki elektryczne, a nawet kolej podmiejska.

Taksówka czy komunikacja miejska? To pytanie często zadają sobie turyści i mieszkańcy większych miast. O tym, jak funkcjonują taksówki w Atenach przeczytacie poniżej.

Osoby bezrobotne i niepełnosprawne mogą składać elektronicznie wniosek o wydanie osobistych e- kart (ΑΤΗ.ΕΝΑ CARD) na bezpłatne przejazdy komunikacji miejskiej w Atenach.

Od 16 października na wszystkich stacjach Metra oraz ISAP (linie 1, 2 i 3) można składać wniosek, wraz z danymi i wymaganymi dokumentami, o wydanie osobistych e-kart, które będą rozsyłane pocztą grecką na wskazane adresy zamieszkania bądź pracy.nk-widget